برگزاری کمیته مدیریت امنیت اطلاعات

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۰۹:۴۵ | تعداد بازدید: 45

باور عمومی از واژه امنیت همواره متناظر با قفل و نرده و حصار بوده است. وقتی در مورد اطلاعات صحبت می کنیم اولین نکته ای که به خاطرمان می آید انبوهی از فایلهایی است که روی رایانه نگهداری می شود. وقتی صحبت از امنیت اطلاعات می شود ناخودآگاه به یاد رایانه، کلمه عبور، اسم رمز، قفل های سخت افزاری و نرم افزاری و نرم افزارهای دیوار آتش و نظایر آن می افتیم. اما این تنها یکی از ابعاد امنیت اطلاعات است. اطلاعات در تعریف علمی آن به مجموعه ای از داده ها که دارای معنی و هدف باشند اتلاق می شود. می بینیم که در این تعریف هیچ صحبتی از رایانه و داده های الکترونیکی یا دیجیتالی نشده است. از این رو اطلاعات می تواند به هر نوع از داده های معنی دار نظیر اطلاعات چاپی، کاغذی، الکترونیکی، صوتی و تصویری گفته شود و حتی گفته های شفاهی ما به یکدیگر را نیز پوشش دهد. حال بگذارید مقوله امنیت اطلاعات را با چندین پرسش مهم آغاز کنیم. ما برای چه اسناد مهم خود را در گاو صندوق نگهداری می کنیم؟ به چه دلیلی در اتاق بایگانی شرکتمان را قفل می کنیم؟ به چه دلیل برای ورود به رایانه خود کلمه عبور تعیین می کنیم؟ یا به چه دلیل رایانه خود را به طور منظم ویروس یابی می کنیم؟ واقعیت این است که ما به حفاظت از اطلاعات خود اهمیت می دهیم. زیرا این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ها، قضاوتها، تحلیل‌ها، یادآوری خاطرات تلخ و شیرین و کاربردهای گوناگون در لحظات گوناگون زندگی ما لازم هستند.