حراست معاونت توسعه مدیریت و منابع

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۱:۱۲| تعداد بازدید: 1397

آدرس: خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان شهید قرنی - قرنی 1 - ساختمان ستاد و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول
تلفن تماس:52242035-051
تلفکس:52226118 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه