حفاظت پرسنلی

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۰:۵۴| تعداد بازدید: 1348
4

یکی از چهار رکن اصلی حراست بوده و وظیفه آن انجام امور محرمانه کارکنان سازمان می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی
 • ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی
   
 • اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیائی خدمت کارکنان دستگاه
   
 • شناسائی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه
   
 • صدور کارت تردد و شناسایی پرسنل و کد نمودن آن
   
 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی
   
 • تعیین صلاحیت پرسنل برای انتصاب مشاغل حساس
   
 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت ماموریت خارج از کشور
   
 • تعیین صلاحیت پیمانکاران حوزه IT
   
 • صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعایت موارد امنیتی

آدرس: خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان شهید قرنی - قرنی 1 - ساختمان ستاد و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول
تلفن تماس:38-52246037-051 - داخلی 4
تلفکس:52226118 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه