حراست معاونت درمان

Last Update: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۱| تعداد بازدید: 238

آدرس: خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان شهید قرنی - قرنی 1 - ساختمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول
تلفن تماس:52246037-051
تلفکس:52226118 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه