مدیریت حراست

Last Update: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۳۳| تعداد بازدید: 1391

آدرس: خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان شهید قرنی - قرنی 1 - ساختمان ستاد و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول
تلفن تماس:38-52246037-051
تلفکس:52226118 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه