حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۰:۵۳| تعداد بازدید: 327
100

از آنجا که فناوری اطلاعات گسترش بسیار یافته و در حال تاثیر گذاردن بر کلیه امور سازمانهای مختلف است ، انتخاب نوع نگرش ، محدوده فعالیت و روش انجام کار در زمینه های مربوط به آن اهمیت بسیار داشته و از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

بنابراین لازم است جنبه های مختلف حفاظت از دارائیهای اطلاعاتی مورد توجه گرفته و اجرا شود این واحد به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی دشمنان از اطلاعات موجود در هر سازمانی تشکیل گردید تا با نظارت بر اجرای کامل بندهای بخشنامه حراست IT به این منظور دست یابد.

آدرس: خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان شهید قرنی - قرنی 1 - ساختمان ستاد و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول
تلفن تماس:38-52246037-051 - داخلی 3
تلفکس:52226118 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه