حراست شبکه بهداشت و درمان مه ولات

Last Update: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳:۰۸| تعداد بازدید: 200

آدرس: خراسان رضوی - مه ولات - فیض آباد - خیبان پرستار - بیمارستان امام رضا (ع) 
تلفن تماس:56728115- 051 
تلفکس:56728115 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه