حفاظت فیزیکی

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۱:۰۲| تعداد بازدید: 454
2
  • اقدامات تأمینى و حفاظتى اماکن و انجام هماهنگی لازم با حراست
  • ارتقاء توان کیفى نیروهاى حفاظتى از طریق آموزش
  • حفظ و مراقبت از اموال متعلق به بیت المال
  • ارائه راهکارهاى علمى به منظور پیشگیرى از حوادث احتمالى
  • ایجاد نظم و انضباط در محیط به منظور تسریع امور جارى
  • کنترل خروج اموال متعلق به مرکز با فرم مخصوص
  • صدور مجوز تردد پرسنل در ساعات ادارى با برگ مرخصى و یا مأموریت
  • صدور مجوز تردد ارباب رجوع و کارگران امور ساختمانی به مرکز
  • حفاظت، کنترل واتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری سمینارها ومراسم ها

آدرس: خراسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان شهید قرنی - قرنی 1 - ساختمان ستاد و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی - طبقه اول
تلفن تماس:38-52246037-051 - داخلی 2
تلفکس:52226118 - 051
پست الکترونیکی:Herasat@thums.ac.ir
کد پستی: صندوق پستی 135 تربت حیدریه