بازدید مسئول حفاظت فناوری اطلاعات و کارشناسان زیرساخت از شبکه وایرلس هتل هما مشهد مقدس

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰۷:۴۷ | تعداد بازدید: 104

در چند سال اخیر توسعه خدمات فناوری اطلاعات در سازمانها از اهمیت ویژه ایی برخوردار بوده است که ارتباط تنگاتنگی با ارتقاء و صیانت از طرح تکریم ارباب رجوع داشته و باعث سهولت در انجام فرآیند های جاری سازمان شده است. استفاده از شبکه وایرلس می تواند یکی از راه های ارائه برخی از سرویسهای سازمانی در نظر گرفته شود که راه اندازی و توسعه آن با رعایت استانداردهای امنیتی می تواند یکی از رویکردهای دانشگاه باشد. لذا جهت بررسی و ارزیابی ابعاد موضوع مسئول حفاظت فناوری اطلاعات این مدیریت به همراه کارشناسان فنی حوزه زیرساخت از شبکه وایرلس هتل هما شماره 2 مشهد مقدس بازدید و با زیرساخت شبکه کامپیوتری اجرا شده در آنجا از نزدیک آشنا شدند.

تصاویر خبر