برگزاری دوره آموزشی "امنیت در فضای مجازی"

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰۸:۴۸ | تعداد بازدید: 51

امروزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بخش لاینفک زندگی روزمره مردم شده است و بدون استفاده از خدمات فناوری اطلاعات، انسان ها قادر نیستند نیازهای خود را برآورده سازند. نیازهایی از قبیل ارتباط با سایرین (برای مقاصدی همچون دسترسی به اخبار، آموزش، تجارت) - خرید اینترنتی - عملیات بانکی و ..... که بستر فناوری اطلاعات باعث سهولت در دسترسی به این خدمات گردیده و از طرفی هزینه های مالی و همچنین زمان انتظار برای دریافت خدمات را کاهش چشمگیری داده است لذا امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات و استفاده از فضای مجازی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد که انسانها ناگزیر هستند از این تکنولوژی استفاده نمایند. کاربران در کنار استفاده از خدمات فضای مجازی بایستی به نکات امنیتی توجه ویژه ایی داشته باشند تا گرفتار تهدیدات سایبری نشوند و محرمانگی اطلاعات شخصی و سازمانی آنها از بین نرود. به همین جهت دوره آموزشی "امنیت در فضای مجازی" توسط مسئول حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جهت پرسنل برگزار گردید و مفاهیم و اصول اولیه امنیت اطلاعات و راه های مقابله با تهدیدات سایبری به ایشان آموزش داده شد.

تصاویر خبر